İngilizceden sonra dünyada en önemli diller

Dünyada binlerce dil var bu diller hepsi ingilizceden sonra gelmektedirler.

Aşağıda 2013 ve 2017 de ingilizceden sonra dünyanın en önemli dilleri sıralanmıştır.

2013 2017
Spanish Spanish
Arabic Mandarin
French French
Mandarin Arabic
German German
Portuguese Italian
Italian Dutch
Russian Portuguese
Turkish Japanese
Japanese Russian

Source: British Council

Essay Yazma Merkezi

Sipariş Ver
0538 037 0899
essaycenter@yandex.com

Essay-Center© 2019. Tüm Hakları Saklıdır.

Designed By Sitralweb